Podorlické sdružení zaměstnavatelů, z. s.

PoSZ

PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle:

k zajištění přípravy dostatečného množství kvalifikovaných pracovních sil pro své potřeby a k dalšímu rozvoji.


[PROHLÁŠENÍ]

[NOVÉ STANOVY A USNESENÍ]

[KONTAKTY]

[POUZE PRO REGISTROVANÉ]Prezentace PoSZ 2011

Prezentace 2014 na téma „PROFESNÍ POTŘEBY PODNIKŮ A ORGANIZACÍ NEJEN V PODORLICKÉM REGIONU“

Simulace provozu školní produkční tiskárny pro zvýšení uplatnitelnosti IT oborů na trhu práce

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM

Článek